+00 40 334 101 191 secretariat@inov-expert.com

Finantare pentru ONG

Finantare pentru ONG

In 29 aprilie 2024 s-a deschis linia de finantare pentru DIGITALIZAREA SECTORULUI ONG

Beneficiari eligibili:

 ONGuri constituite conform legii (cu sau fara activitate economica)
 sunt înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2022;
 la data semnării contractului de finanțare nu au obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul consolidat al statului și respectiv bugetul local și nu au fapte înscrise în cazierul fiscal pentru toate punctele de lucru situate pe raza unor unități administrativ teritoriale diferite;
 au capacitatea de a asigura contribuția financiară
 alte condiții referitoare la eligibilitate
Exemple de beneficiari eligibili (asociatii sau fundatii constituite conform Legii): asociatii cu scop social, asociatii de parinti, asociatii cu scop educativ, asociatii culturale, cluburi sportive etc
Perioada maximă de implementare a unui proiect este de maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanţare, dar fără a depăși data de 31.12.2024

Valoarea finanțării nerambursabile între 25.000 și 70.000 euro

– se va determina în funcție de gradul de digitalizare a ONG-ului la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, conform DESI (2021), astfel:

Cofinanțare: min 5% din valoarea cheltuielilor eligibile

Cheltuieli eligibile (extras):

a) cheltuieli privind investițiile în infrastructura digitală a ONG-urilor: achiziţionarea de echipamente TIC şi periferice (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de reţea, echipamente periferice, etc.), dezvoltarea de aplicații software dedicate sectorului ONG (soluții de management financiar, administrarea resurselor umane, managementul voluntarilor, managementul și retenția donatorilor etc) – cheltuială obligatorie;
b)cheltuieli privind participarea la programe de dezvoltare a competențelor digitale a angajatilor si voluntarilor
c) cheltuieli privind achiziția de active necorporale: licențe si programe informatice
d) cheltuieli privind consultanța pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării
e) cheltuieli privind realizarea/modernizarea reţelei LAN necesară pentru implementarea proiectului (în interiorul clădirii unde se implementează proiectul şi între corpuri de clădire
f) cheltuieli aferente achiziționării/dezvoltării unui website de prezentare a ONG-ului
g)cheltuieli privind achiziţionarea de aplicaţii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilităţi în scopul creșterii nivelului de accesibilizare a serviciilor digitale pentru persoanele vulnerabile

Obiectivul apelului îl reprezintă sprijinirea sectorului organizațiilor neguvernamentale pentru transformarea digitala și creșterea nivelului de alfabetizare digitală a lucrătorilor/ voluntarilor din cadrul organizațiilor.

Bugetul alocat acestui apel este de 9 milioane euro.
Apelul de proiecte are ca țintă un număr de 200 contracte de finanțare, având ca beneficiari doar organizațiile neguvernamentale.
Pentru detalii: email inovexpertbacau@gmail.com, mobil 0742.504.708.

Calendarul apelului de proiecte

  • 29.04.2024 – 16.05.2024 – etapă depunere proiecte;
  • 17.05.2024 – 30.05.2024 – etapă evaluare proiecte;
  • 31.05.2024 – 05.07.2024 – etapă încheiere contracte.

Nota: Sectorul ONG-urilor este eligibil la mai multe linii de finantare ce vor fi disponibile in perioada urmatoare. Daca aveţi un interes in dezvoltarea de activitati in cadrul unei fundatii sau asociatii, puteti infiinta un ONG care, ulterior va fi eligibil pentru a primi finantare pentru: achizitia de active (echipamente, mobilier, diferite dotari), cheltuieli curente (salarii, chirie, servicii de promovare etc), organizarea de evenimente (cursuri, seminarii, consiliere etc).

INOVEXPERT a lansat un nou serviciu de consultanta juridica prin care acordam:

  • asistenta si consultanta in vederea infiintarii de asociatii, fundatii, cluburi sportive
  • asistenta pentru modificarea actelor constitutive ale ONGului
  • consultanta juridica pentru asigurarea legalitatii actelor ONGurilor (decizii Colegiu de conducere, decizii Adunarea generala a asociatilor/ membrilor fondatori, decizii de constituire puncte de lucru, s.a)

Apelati la tel: 0757.362.864 sau email inovexpertbacau@gmail.com

#finatare ONG #digitalizare ONG #infiintariasociatii  #infiintarefundatii

Designed & Developed by ThemeXpert