+00 40 334 101 191 secretariat@inov-expert.com

Datele cu caracter personal – mit sau adevar

Începând cu 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și este aplicabil tuturor agentilor economici, organizațiilorinstituțiilor și autorităților care prelucrează date cu caracter personal.

În practică, majoritatea firmelor procesează, într-o formă sau alta, date cu caracter personal, fie că realizează această procesare în interes propriu (datele angajaților, datele clienților persoane fizice, datele furnizorilor etc), fie că o realizează în interesul altor companii (pentru banci, campanii de emarketing etc).

Fie că discutăm de transmiterea unui newsletter către clienți, de monitorizarea prin GPS a angajaților, de ținerea unei evidențe a salariaților /  clienților cu informații suplimentare despre adrese, CNP, origine, cazier fiscal, starea de sănătate etc, de multe ori aceste situații transformă organizația în subiect al GDPR.

Date cu caracter personal

Prin date cu caracter personal se înţeleg acele informaţii care pot fi puse direct sau indirect în legătură cu o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi cu titlu de exemplu numele, prenumele, cod numeric personal, adresa, telefon, imaginea etc.

Ex de utilizare a datelor cu caracter personal in cadrul UATla compartimentele Contabilitate, Taxe si Impozite, Resurse Umane, Politie Locala, Urbanism, Asistenta Sociala etc

Ex de utilizare a datelor cu caracter personal in cadrul unităților de învâțământla compartimentele Contabilitate, Resurse Umane, date elevi, date profesori et

Ex de utilizare a datelor cu caracter personal in cadrul firmelorla compartimentele Contabilitate, Resurse Umane, Comercial (date clienți pers. fizice, date colaboratori/furnizori pers. fizice) etc

Ex de utilizare a datelor cu caracter personal in cadrul spitalelorla compartimentele Contabilitate, Resurse Umane, date pacienți, date cadre medicale etc

 

Participati la un curs practic si interactiv pentru a obtine cunostintele de specialitate.

Vom extrage pentru dvs cele mai utile si cele mai potrivite informatii – nu este necesar sa studiați intreaga legislatie din domeniu pentru a indeplini responsabilitatile unui DPO!

                                                                         Bacau – 7 martie 2019                                                                       

Iasi, 21 martie 2019

tag: curs responsabil cu protectia datelor cu caracter personal Bacau, Iasi, Botoșani, curs DPO Bacau

Lasă un răspuns

Designed & Developed by ThemeXpert