+00 40 334 101 191 secretariat@inov-expert.com

ELECTRIC UP 2 se lanseaza in curand

ELECTRIC UP 2 se lanseaza in curand

UPDATE 20 mai 2024

Schema de ajutor de minimis Electric Up 2 a fost lansată în consultare publică pana in data de 04.06.2024

Documentul este disponibil aici

Beneficiari eligibili: firme care desfăşoară activitate sub codurile CAEN

 • 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare,
 • 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere,
 • 5590 -Alte servicii de cazare,
 • 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație,
 • 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente,
 • 5629 – Alte activități de alimentație,
 • 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a.,
 • 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.

 

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze, în mod obligatoriu, în următoarele categorii de cheltuieli eligibile:

 1. cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 150 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă și consumată de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;
 2. cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncta/prize de încărcare (2x11kW);
 3. cheltuieli cu achiziția sistemului de stocare a energiei produse, având o capacitate de stocare de minimum 30% din valoarea energiei produse de sistemul de panouri fotovoltaice (kWh);
 4. cheltuielile cu achiziţia unui sistem electric alternativ de încălzire/răcire, opțional, maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor cu achiziția și montarea acestuia;
 5. cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, reprezentând maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului;
 6. cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului;
 7. cheltuieli cu lucrările de montaj și punere în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, a sistemului de stocare a energiei produse, a staţiei/stațiilor de reîncărcare, a sistemului electric alternativ de încălzire/răcire, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului;

Este considerată eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă fiscal.

Cheltuielile aferente racordării (branşamentul, inclusiv tariful de racordare) la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din Program.

Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, cheltuieli pentru consultanță și management a proiectului angajate, ulterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2024, dovedite cu înscrisurile aferente.

Ajutorul financiar nerambursabil: pana la 150.000 Euro-beneficiar, reprezentand pana la 75% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Contributia beneficiarului: 25% din valoarea cheltuielilor eligibile.

 

Pentru informatii suplimentare, va stam la dispozitie la tel 0742.504.708, email inovexpertbacau@gmail.com

 

24.04.2024.

S-a aprobat programul Electric Up 2024: Finantare pentru IMM din Horeca de cate 150.000 EUR pentru panouri solare si statii de incarcare a masinilor electrice

Firmele beneficiare vor putea folosi acest grant de la stat pentru instalarea de:

 • sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 150 kWp necesară consumului propriu,
 • stații de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in
 • sisteme alternative de încalzire/racire.

Beneficiarii eligibili :

 • firmele din sectorul HoReCa (precum hotelurile, restaurantele, barurile),
 • microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM – întreprinderi care au sub 250 de angajaţi şi a căror cifră anuală de afaceri nu depăşeşte 50 de milioane euro şi/sau al căror total al bilanţului anual nu depăşeşte 43 de milioane euro) din domenii diverse.

Cheltuielile eligibile cuprind

 • achiziţia de echipamente,
 • cheltuieli cu lucrările de instalare, montaj și punere în funcțiune,
 • cheltuieli cu serviciile necesare implementării proiectului.

La acest moment există o varianta a Ghidului Solicitantului care nu este insa finală: disponibila aici

Ajutorul de minimis acordat, poate atinge valoarea maximă de 150.000 euro/beneficiar, și reprezintă un suport financiar de până la 75% din valoarea cheltuielilor eligibile, restul de 25% reprezentând cofinanțare din surse proprii ale beneficiarului.

 

Urmariti noutăţile pe site-ul nostru sau pe pagina noastră de facebook

Pentru detalii va stam la dispozitie la tel 0742.504.708.

Designed & Developed by ThemeXpert