+00 40 334 101 191 secretariat@inov-expert.com

Rolul, atributiile si responsabilitatile unui DPO

Rolul, atributiile si responsabilitatile unui DPO

Care sunt calitățile profesionale pe care trebuie să le posede un DPO?

DPO trebuie desemnat pe baza calităților profesionale și, în special a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile în domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacității de a-și îndeplini sarcinile.

Nivelul de expertiză necesar ar trebui determinat pe baza operațiunilor de prelucrare efectuate și a protecției necesare pentru datele cu caracter personal prelucrate. De exemplu, în situația în care o operațiune de prelucrare a datelor este deosebit de complexă sau în cazul în care este implicat un volum mare de date speciale, DPO poate necesita un nivel mai ridicat de expertiză și suport.

Aptitudinile și expertiza relevante includ:
• experiență în legislația și practicile de protecție a datelor la nivel național și european, precum și o înțelegere complexă a GDPR
• înțelegerea operațiunilor de prelucrare efectuate
• înțelegerea tehnologiilor de informații și de securitate a datelor
• cunoașterea sectorului de afaceri și a organizației
• abilitatea de a promova protecția datelor în cadrul organizației
Sursa: Art. 37(5) din GDPR

Există posibilitatea desemnării unui DPO extern?

Da. DPO poate fi membru al personalului operatorului sau persoanei împuternicite de operator (DPO intern) sau își poate îndeplini sarcinile în baza unui contract de prestări servicii. Acest lucru înseamnă că DPO poate fi extern și, în acest caz, funcția sa poate fi exercitată în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu o persoană fizică sau o organizație.

În situația în care funcția DPO este exercitată de un furnizor de servicii extern, o echipă de persoane fizice angajate ale respectivei entități poate îndeplini eficient sarcinile DPO ca o echipă, sub responsabilitatea unei singure persoane desemnate ca persoană de contact principală și „persoană responsabilă” pentru client. În această situație, este esențial ca fiecare membru al organizației care exercită funcțiile unui DPO să îndeplinească toate cerințele aplicabile potrivit GDPR.

Din motive de claritate juridică și o bună organizare și pentru a preveni conflictele de interes pentru membrii echipei, Ghidul recomandă existența unei alocări clare a sarcinilor în cadrul echipei DPO și desemnarea unei singure persoane ca persoană de contact principală și persoană „responsabilă” pentru fiecare client.
Sursa: Art. 37(6) din GDPR

Care sunt resursele ce trebuie prevăzute de operator sau persoana împuternicită pentru DPO?

DPO trebuie să beneficieze de resursele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale. În funcție de natura operațiunilor de prelucrare și a activităților și dimensiunii organizației, trebuie asigurate următoarele resurse pentru DPO:
• sprijin activ al funcției DPO din partea managementului superior
• timp suficient pentru DPO în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale
• sprijin corespunzător în ceea ce privește resursele financiare, infrastructură (sediu, facilități, echipament) și personal, după caz
• comunicare oficială către toți angajații cu privire la desemnarea DPO
• accesul necesar la alte servicii precum resurse umane, juridic, IT, securitate etc. astfel încât DPO să beneficieze de un sprijin esențial, reacții și informații din partea altor servicii
• pregătire continuă
Sursa: Art. 38(2) din GDPR

 

Sarcinile responsabilului cu protecția datelor

  • de a informa şi consilia operatorul, sau persoana împuternicită de operator, precum şi angajaţii care se ocupă de prelucrările de date;
  • de a monitoriza respectarea Regulamentului, a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor;
  • de a consilia operatorul în ceea ce priveşte realizarea unei analize de impact asupra protecţiei datelor şi de a monitoriza executarea acesteia;
  • de a coopera cu Autoritatea de Supraveghere și de a reprezenta punctul de contact cu aceasta;
  • de a ține seama în mod corespunzător de riscul asociat operațiunilor de prelucrare, la îndeplinirea sarcinilor sale.

Participati la un curs practic si interactiv pentru a obtine cunostintele de specialitate.

Vom extrage pentru dvs cele mai utile si cele mai potrivite informatii – nu este necesar sa studiați intreaga legislatie din domeniu pentru a indeplini responsabilitatile unui DPO!

tag: curs responsabil cu protectia datelor cu caracter personal Bacau, Iasi, Botoșani, curs DPO Bacau

Lasă un răspuns

Designed & Developed by ThemeXpert