+00 40 334 101 191 secretariat@inov-expert.com

Fonduri europene nerambursabile pentru digitalizarea IMM-urilor

Fonduri europene nerambursabile pentru digitalizarea IMM-urilor

În curând va fi lansat noul program de granturi pentru digitalizarea IMM-urilor adresat microîntreprindeirle și firmele mici și mijlocii (IMM) din România ce activează în alte domenii decât cel al tehnologiei informației și comunicațiilor (IT&C).

LISTA CODURILOR CAEN NE-ELIGIBILE:

011    Cultivarea plantelor nepermanente

012    Cultivarea plantelor din culturi permanente

013    Cultivarea plantelor pentru înmulțire

014    Creșterea animalelor

015    Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

016    Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare

017    Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii

031    Pescuitul

032    Acvacultura

051    Extracția cărbunelui superior

052    Extracția cărbunelui inferior

101    Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

102    Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

103    Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

104    Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

105    Fabricarea produselor lactate

106    Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

1081   Fabricarea zahărului

1082   Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

1083   Prelucrarea ceaiului și cafelei

1084   Fabricarea condimentelor și ingredientelor

1091   Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

110     Fabricarea băuturilor

120     Fabricarea produselor din tutun

131     Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

1629  Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

191     Fabricarea produselor de cocserie

192     Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului

2014   Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2051   Fabricarea explozivilor

206     Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale

241     Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

242     Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

243     Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului

2451   Turnarea fontei

2452   Turnarea oțelului

2591   Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

254     Fabricarea armamentului și muniției

301     Construcția de nave și bărci

3315   Repararea și întreținerea navelor și bărcilor

4633   Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și  grăsimilor comestibile

641     Intermediere monetară

642     Activități ale holdingurilor

643     Fonduri mutuale și alte entități financiare similare

649    Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

651     Activități de asigurări

652     Activități de reasigurare

653   Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

920   Activități de jocuri de noroc și pariuri

981   Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

Contacteaza-ne pentru a afla mai multe detalii!

Apeleaza 0742.504.708 sau transmite un email la adresa secretariat@inov-expert.com.

Lasă un răspuns

Designed & Developed by ThemeXpert