+00 40 334 101 191 secretariat@inov-expert.com

Curs Fonduri Europene pentru comunitati locale, Baile Felix

Curs Fonduri Europene pentru comunitati locale, Baile Felix

În perioada 30 octombrie – 3 noiembrie, la Baile Felix va avea loc cursul dedicat experților din administrația publică locală:

Fonduri europene pentru comunitatile locale

Cursul se adresează persoanelor desemnate din cadrul primariilor cu: scrierea de proiecte pentru comunitatea locala, cu promovarea fondurilor existente pentru persoanele juridice si persoanele fizice din mediul rural, consultantii si consilierii din aparatul Primarului responsabili cu identificarea de solutii de dezvoltare a comunitatii

 

Tematica abordată:

Fonduri europene pentru autoritatile publice locale

Programe Operaționale: finanțare pentru dezvoltare locală și modernizarea administrației

Programul Operațional Regional (POR)

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) 2015-2023

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)

Fonduri europene disponibile prin PNDR.

Masuri de finantare investitii in comunitatile rurale. Buget, Eligibilitate, calendar lansari 2017

4.1.”Investitii in exploatatiile agricole” componenta vegetal – 105 mil euro

4.1.”Investitii in exploatatiile agricole” componenta zootehnic – 80 mil.euro

4.1.a „ Investitii in exploatatiile pomicole” – 100 mil. euro

4.2 “Sprijin pentru investiții in procesarea/marketingul produselor agricole in vederea obținerii de  producției neagricole” – 70 mil. euro

4.2a “Sprijin pentru investiții in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” – 5 mil euro

6.1 „ Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” – 170 mil. euro

6.2. „ Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zonele rurale” – 18,3 mil. euro

6.3. „ Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” – 100 mil.euro

6.4. „ Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole „ – 35 mil.euro

8.1 “Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”  – 50 mil. Euro

9.1. „Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol” – 5 mil.euro

9.1.a „Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul pomicol” – 2 mil euro

15.1 “Plăți pentru angajamente de silvo-mediu” – 117,8 mil. euro

16.1 -“Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse”- 5, 7 mil. euro

16.1a “Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol” – 6,6 mil. euro

16.4 – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare – sectorul agricol – 1,9 mil. euro

16.4a – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare – sectorul pomicol – 2 mil. euro

Masuri premergatoare accesarii fondurilor europene. Evidenta terenurilor din UAT

 

Important:

Suportul de curs si prezentarile powerpoint vor fi distribuite participantilor pentru a putea fi prezentate in alte evenimente de informare pe care le organizeaza Primaria pentru persoanele fizice si juridice din comunitate.

 

Speaker: Specialist cu o bogata experienta practica in scriere si implementare proiecte de dezvoltare in comunitatile rurale.

Certificare la finalul programului de instruire se acordă certificat de participare.

 

Pentru informatii suplimentare despre programul de instruire, solicitati invitatia de participare prin transmiterea unui email la adresa secretariat@inov-expert.com.

Designed & Developed by ThemeXpert