+00 40 334 101 191 secretariat@inov-expert.com

Echipamentele tehnologice in Startup Nation 2018 / 2019 – punctaj suplimentar

Echipamentele tehnologice in Startup Nation 2018 / 2019 – punctaj suplimentar

Unul din criteriile prevăzute în schema de finanțare STARTUP NATION 2018 / 2019 se referă la INVESTITIILE realizate de firmă ca urmare a obținerii finanțării.

Conform punctajului prevăzut firmele care achiziționează prin proiect:

 • Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile – obțin punctaj 10 pct
 • Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile – obțin punctaj 5 pct.

Prin echipamente tehnologice conform grilei de punctaj se inteleg:

 • echipamente IT tehnică de calcul de tip PC, format din unitate centrală,server, monitor
 • imprimantă / copiator / multifuncțională
 • sisteme portabile
 • licențe necesare desfășurării activității
 • sisteme audio – video,
  cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliar, automatelor muzicale

În categoria echipamentelor pentru care se obține punctaj suplimentar sunt asimilate următoarele mijloace fixe și obiecte de inventar pentru:

 • locurile de joacă
 • săli de sport, fitness, x-body și de forță
 • drone
 • terenuri artificiale de sport

Prin echipamente electronice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate.

Descarcă H.G. 2139/2004 

Designed & Developed by ThemeXpert