+00 40 334 101 191 secretariat@inov-expert.com

WomanTech 2022 finalizare/sustenabilitate

WomanTech 2022 finalizare/sustenabilitate

#Femeia Antreprenor 2022

Implementarea proiectelor finantate prin programul Femeia Antreprenor – editia 2022 se apropie de final!

Insa, finalizarea implementarii nu presupune in mod automat si finalizarea obligatiilor pe care beneficiarul finantarii le are in raport cu contractul de finantare semnat.

Din acest motiv, este important sa cunoasteti care sunt

OBLIGATIILE BENEFICIARILOR DE FINANTARE

in cadrul programului Femeia Antreprenor

Sfat: nu va limitati doar la a astepta de la consultant sa va informeze cu privire la obligatiile dvs, ci informati-va cu atentie chiar dvs, pentru ca firma este unica responsabila in fata finantatorului si poate sa fie pusa in situatia de a rambursa finantarea primita, inclusiv dobanzi si penalitati aferente.

Pasul 1: Cititi procedura de implementare a Programului Femeia Antreprenor editia 2022

Vezi aici

Pasul 2: Pregatiti raportul final de decontare a cheltuielilor efectuate

Atentie:

  • nu se accepta achizitia de echipamente second-hand sau in leasing, deci asigurati-va ca echipamentele sunt noi! (eventual solicitati o declaratie din partea furnizorului – producatorului)

 

  • atentie la conflictul de interese: 

Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul Programului operatorii economici în situația în care există legături de rudenie, inclusiv soț/soție, până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între structurile acționariatului beneficiarului și furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție în cadrul achizițiilor realizate de solicitanții privați ai fondurilor nerambursabile. Aplicanta va depune împreună cu cererea de rambursare o declarație în acest sens, atașată dosarului de decont, conform legislației în vigoare privind conflictul de interese.

Notă referitoare la conflictul de interese :

Legislație conexă: Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din instituțiile și autoritățile publice; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și Noul Cod Penal al României;

  • verificati respectarea conditiilor pentru care ati primit punctajul: numar locuri de munca nou create, cursuri de competente digitale si antreprenoriale, inregistrarea la OSIM a unui brevet de inventie, marci etc

Crearea de noi locuri de muncă: 2 locuri asumate, din care 1 loc de muncă face parte din categoria șomerilor, absolvenților începând cu anul 2019, persoanelor defavorizate sau persoanelor cu dizabilități

Extras din Procedură:

3.2.Pot beneficia de prevederile Programului societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării formularului de înscriere (anexa 1) și pe toată perioada de valabilitate a acordului de finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:

(….)

” (1)creează cel puțin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN);

(2)În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze sau se suspendă după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maximum 45 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul tipul și condițiile acestora pentru care a primit finanțare;

(3) La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada  de menținere între șomer, absolvent după anul 2019, persoană defavorizată definită conform legislației sau persoană cu dizabilități.

(4) În perioada menționată la art. 3.2.1, lit (m), alin. (1), un contract de muncă nu poate fi suspendat de mai mult de 2 ori, în afara situațiilor excepționale reglementate prin legislație specială și emisă de autoritațile competente.

Extras din cererea de finantare: Declară pe propria răspundere, sub sancțiunea neacordării AFN, că prezintă dovada până la momentul decontului a creării unui loc de muncă din cel/cele create prin intermediul programului, din categoria șomerilor, absolvenților începând cu anul 2019, persoanelor defavorizate sau persoanelor cu dizabilități

  • amplasarea de placute informative

Beneficiarii au obligația, pe întreaga perioadă de monitorizare a Programului, începând cu data plății, de a afișa și de a menține la loc vizibil cele două plăcuțe informative, cheltuieli eligibile obligatorii în cadrul programului, cu privire la Programul “Woman in Tech 2022”. Cele două plăcuțe informative vor fi plasate astfel:

–     una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);

–     una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc).

Dimensiunea, conținutul și modelul plăcuței informative sunt obligatorii, în conformitate cu specificațiile ce vor fi postate pe site-ul ministerului.

Modelul este disponibil aici: https://www.imm.gov.ro/femeia-antreprenor/

Pasul 3. Depuneti raportul final, de decontare, in termenul prevazut

Pentru beneficiarii care au semnat act aditional in luna februarie 2024, atentie ca termenul este pana in noiembrie 2024. Cu cat mai repede, cu atat mai bine! Din varii motive ce tin de eficienta cheltuielilor…spre ex daca ati luat un credit la banca pentru asigurarea cheltuielilor, veti reduce astfel perioada de asteptare pana la decontarea sumei solicitate ca finantare si astfel, veti plati dobanzi mai mici.

Pasul 4. Asigurati-va ca respectati obligatiile pe care le aveti in perioada de monitorizare

Monitorizarea se realizează Conf art 7 din Procedura:

7.1. Monitorizarea și controlul beneficiarilor Programului se va face de către UIP din cadrul AIMMAIPE/MAT, începând cu data plății AFN pe întreaga perioadă de valabilitate a acordului de finanțare.

7.2. Reprezentanții MAT/AIMMAIPE au dreptul să verifice anunțat/inopinat, on-line sau la locația implementării operatorilor economici veridicitatea și conformitatea declarațiilor, activităților și cheltuielilor făcute în cadrul măsurii. Beneficiarul trebuie să accepte și să faciliteze controlul reprezentantului  MAT/AIMMAIPE asupra utilizării ajutorului de minimis acordat prin proiect. În caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de minimis.

Pastrati si arhivati corespunzator toate documentele aferente proiectului, incheiati polite de asigurare pentru echipamente pe toata perioada, mentineti locurile de munca nou create si….valorificati oportunitatea pe care ati primit-o prin finantare, dezvoltand afacerea pe care o conduceti!

Inca un aspect:

 În perioada contractuală de implementare și monitorizare, beneficiarii nu pot înstrăina părți sociale/ acțiuni ale societății într-un procent mai mare de 49%, cu excepțiile prevăzute în Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels;

Contact

Pentru asistenta la implementare si depunerea raportului final, va stam la dispozitie la tel 0742.504.708, email inovexpertbacau@gmail.com.

Ne gasiti si pe facebook cu noutati!

Designed & Developed by ThemeXpert