+00 40 334 101 191 secretariat@inov-expert.com

Asistenta la implementare- Masura 2 Capital de Lucru

Asistenta la implementare- Masura 2 Capital de Lucru

INOVEXPERT SRL Bacau – consultant specializat in scrierea si implementarea de proiecte cu finantare europeana si guvernamentala ofera

ASISTENTA LA IMPLEMENTAREA MASURII “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

 

Granturi pentru CAPITAL DE LUCRU – 2.000 Euro – 150.000 Euro


Firme eligibile : 
IMM-uri care au aplicat pe Măsura 2 – Capital de Lucruindiferent daca se afla în perioada de implementare, contractare, clarificare sau evaluare.

Beneficiarii “Masurii 2 – Granturi pentru Capital de lucru”, pot folosi fondurile nerambursabile pentru urmatoarele tipuri de cheltuieli:
– cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

– datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;- cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat (chiria in avans nu este eligibilă)
– cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
– cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
– cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente (au valoarea peste 2500 lei dar durata de utilizare este mai mica de 1 an),
– cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente (mobilier) necesare reluării activității;

– programe software necesare desfășurării activității pentru care se solicită finanțare, inclusiv licențe, sunt eligibile în limita a 60.000 lei/societate
– cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepția TVA deductibil.
** Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.
** Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile și facturile emise anterior semnării contractului care vor fi achitate din grantul pentru capital de lucru acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului de finanțare. Sunt eligibile datoriile restante aferente taxelor si impozitelor salariale.
** Nu sunt eligibile cheltuielile cu salariile nete, achizițiile de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile.
a
***Pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate.
*** Cursul valutar utilizat este InforEuro din luna septembrie 2020, respectiv 1 euro=4,8395 lei.

*** Toate proiectele cu valoarea grantului mai mare de 10.000 euro sunt obligate sa realizeze cel puțin un Anunț/comunicat de presă privind începerea și finalizarea proiectului, vor aplica etichete autocolante pe echipamentele achiziționate prin proiect, vor aplica Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României si sigla Instrumentelor Structurale în România pe site-urile realizate prin proiect, iar bunurile achiziționate prin proiect vor purta obligatoriu etichete autocolante.

În termen de maxim 180 de zile din momentul plății ajutorului financiar către beneficiar, acesta are obligația efectuării tuturor cheltuielilor.

Firma are obligația sa mențină sau să suplimenteze numărul de angajați existenti la data înscrierii electronice (Registrul salariaților din Revisal, asumat de reprezentantul legal) pentru o perioada de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar, cu excepția situațiilor in care contractele individuale de munca sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri.

Fondurile nerambursabile din cadrul Măsurii 2 sunt supuse reglementărilor similare celorlalte proiecte europene. Beneficiarii trebuie să respecte normele si procedurile legale privind: realizarea achizițiilor, informarea si publicitatea proiectului, decontarea TVA, realizarea auditărilor, realizarea decontărilor și raportarea finală.

În situația în care nu respectați procedurile și instrucțiunile în domeniu, riscați să RETURNAȚI FINANȚAREA PRIMITĂ, la care se adaugă și penalități.

Prin urmare, dacă doriți să eliminați riscurile de neimplementare corectă a proiectului, apelați la sprijinul unor specialiști!

SERVICII DE IMPLEMENTARE MĂSURA 2 GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU
  • Consultanță pentru semnarea acordului de finanțare;
  • Asistență pentru îndeplinirea obligațiilor beneficiarilor de granturi.
  • Asistență pentru stabilirea corectă a cheltuielilor eligibile/efectuarea plăților din contul de proiect.
  • Redactarea și încărcarea raportului final în platforma https://granturi.imm.gov.ro/auth/login  alături de toate documentele prevăzute în procedură.

* În cazul în care firma dumneavoastră este în faza de evaluare oferim, dacă e cazul și redactarea răspunsurilor pentru cererile de clarificări.


Solicita o consultanta fizica sau online gratuita chiar ACUM !

Notă: prima întâlnire este gratuita si nu presupune nici o obligatie contractuală pentru dvs.

Tel/Fax: 0334/101.191
Mobil: 0742.504.708
Email: secretariat@inov-expert.com

ALEGE CU ÎNCREDERE SUPORTUL UNUI SPECIALIST !

Urmareste-ne si pe facebook 

tag: măsura 2 capital de lucru, scriere proiecte Bacau, consultanță fonduri europene

Designed & Developed by ThemeXpert