+00 40 334 101 191 secretariat@inov-expert.com

Finantari pentru firme in 2019

Fonduri nerambursabile pentru productie – Programul pentru Microindustrializare 2019

 

Cine poate obține finanțare?

Societăți care respectă următoarele criterii de eligibilitate:

 • Sunt organizate conform Legii nr. 31/1990
 • Se incadreaza in categoria IMM (pentru București –Ilfov sunt acceptate si microîndreprinderile, pentru celelalte Regiuni  întreprinderile care au între 10 și 249 angajați)
 • Au capital social integral privat;
 • Au cel putin 1 an de la inregistrare la Registrul Comertului la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de afaceri;
 • Administratorul societatii este cetatean roman si are cel putin studii medii definitivate;
 • Angajeaza dupa aprobarea proiectului minim 2 salariati pe perioada nedeterminata si program normal de 8 ore pe zi; – din experiența anilor precedenți, recomandăm min. 6 locuri de muncă nou create (din care min 2 someri/absolvenți după 2012)
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social cat si pentru toate punctele de lucru;
 • Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 •  Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei asemenea decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata.
 • Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis

 

Coduri CAEN eligibile

 • 10 Industria alimentara
 • 11 Fabricarea bauturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape inbuteliate;
 • 13 Fabricarea produselor textile;
 • 14 Fabricarea articolelor de imbracaminte;
 • 15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor;
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite;
 • 17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie;
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice;
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • 24 Industria metalurgica;
 • 25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini utilaje si  instalatii – cu exceptia societatilor care desfasoara activitati pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului si munitiei;
 • 26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice;
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
 • 28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.;
 • 31 Fabricarea de mobila;
 • 32 Alte activitati industriale n.c.a.

 

Ajutor financiar

 • Alocatie Financiara Nerambursabila – 90%, dar nu mai mult de 450.000 Lei/beneficiar;
 • Contributie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Notă:se obține punctaj suplimentar pentru contribuție proprie mai mare decat 25% din valoarea proiectului

  

Activitati eligibile

 • Achiziția de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor si automatelor muzicale;
 • Achiziția de aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Achiziția de Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si
 • servicii;
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate
 • Achizitia de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Achiziția de echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.);
 • Realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita maxima a 10000 lei;
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile de energie  pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie;
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul / acționarul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei.
 • Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;
 • consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului
 • Sunt considerate cheltuieli neeligibile: Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, salarii, chirii, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate.

Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi

Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării de AFN, să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului, să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului, să păstreze numărul locurilor de muncă existente la data deschiderii aplicaţiei de înscriere si numărul locurilor de muncă create prin program conform numărului şi tipului (abolvent după anul 2012/persoană defavorizată/șomer)

 La punctaje egale va prevala:

 •  numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create conform planului de afaceri;
 •  numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create din rândul absolvenților începând cu anul 2012/persoanelor defavorizate/șomerilor;
 • valoarea procentului aferent aportului propriu;
 • valoarea profitului din exploatare la 31.12.2016;
 • Ponderea investițiilor în echipamentele prevăzute la pct 2.1, 2.2 și 2.3.6. din HG 2139/2004 și  software-uri necesare desfăşurării activităţii sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate;
 • asociatul/acţionarul/ nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/acţionar în altă societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare, sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;
 • societatea/asociaţii/acţionarii nu a/au mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul programelor naţionale pentru sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării IMM în ultimii 3 ani;
 • data şi ora înscrierii în program.

Programul are alocat un buget pentru aproximativ 165 de beneficiari în anul 2019 și la acest moment nu este lansat.

Important: Avand in vedere numărul mic de beneficiari care pot primi finanțare, este preferabil să începeți demersurile din timp. 

REZERVA ACUM !

Consultanții InovExpert vă stau la dispoziție pentru:

 1. Evaluare eligibilitate preliminară a proiectului – GRATUITĂ
 • Evaluarea șanselor de finanțare
 • Evaluarea conformității solicitantului
 • Calcularea punctajului proiectului
 • Evaluarea eligibilitatii cheltuielilor
 • Evaluarea riscurilor și estimarea soluțiilor pentru resursele financiare necesare

2.  Elaborare Cerere de Finanțare

 • Realizare plan de afaceri și documente aferente
 • Realizarea previziunilor financiare
 • Depunerea on-line a dosarului de finanțare în conformitate cu prevederile din Ghidul solicitantului
 1. Asistență pentru implementare

De ce sa alegi sa colaborezi cu un consultant InovExpert:

 • Tarife accesibile (avans si comision de succes)
 • Efort minim din partea antreprenorului

Stabileste acum o intalnire! Asiguram servicii de consultanta pentru firme din Regiunea NE!

Apeleaza 0742.504.708 sau transmite un email la adresa secretariat@inov-expert.com.

Tag: fonduri europene pentru firme Bacau 2019, scriere proiecte Bacau, program microindustrializare 2019, fonduri nerambursabile Bacau Neamt Iasi Vaslui Botosani Suceava, accesare fonduri europene Bacau Iasi Neamt Vaslui Botosani Suceava, fonduri UE firme 2019

Vezi si Finantare pentru firme din turism din Tirgu Ocna si Slanic Moldova disponibile in 2019 

Designed & Developed by ThemeXpert