+00 40 334 101 191 secretariat@inov-expert.com

Programe de ucenicie in judetul Bacau, Neamț, Iasi- consultanta, asistenta si formare profesionala

O solutia viabila pentru angajati si angajatori

InovExpert Bacau- in calitate de furnizor de formare profesională autorizat, organizează, în parteneriat cu angajatorii din județul Bacău, programe de ucenicie pentru calificarea angajatilor la locul de muncă.

Important:

Angajatorii pot obtine subventii de 2.250 lei/ lunar pentru fiecare ucenic

incadrat in programul de formare autorizat.

Cum functioneaza ucenicia la locul de munca?

Angajatorii pot decide să angajeze persoane fără o calificare și să le integreze într-un program de formare la locul de muncă pentru o durată de 1 an, 2 ani sau 3 ani.

Pe toată această durată, ucenicul parcurge o programă teoretică de specialitate în domeniu și totodată, prin activitatea sa în cadrul firmei, obține și deprinderile și abilitățile practice necesare pentru practicarea meseriei în care se califică.

Angajatorul lucrează în parteneriat cu un furnizor de formare profesională autorizat pentru componenta de pregătire teoretică și pentru o parte din pregătirea practică, iar pentru activitățile de la locul de muncă a ucenicului, desemnează un coordonator de ucenicie din cadrul firmei care va monitoriza activitatea ucenicului.

InovExpert Bacau- in calitate de furnizor de formare profesională autorizat, organizează, în parteneriat cu angajatorii din județul Bacău, programe de ucenicie pentru calificarea angajatilor la locul de muncă.

Important:

Angajatorii pot obtine subventii de 2.250 lei/ lunar pentru fiecare ucenic

incadrat in programul de formare autorizat.

Cum functioneaza ucenicia la locul de munca?

Angajatorii pot decide să angajeze persoane fără o calificare și să le integreze într-un program de formare la locul de muncă pentru o durată de 1 an, 2 ani sau 3 ani.

Pe toată această durată, ucenicul parcurge o programă teoretică de specialitate în domeniu și totodată, prin activitatea sa în cadrul firmei, obține și deprinderile și abilitățile practice necesare pentru practicarea meseriei în care se califică.

Angajatorul lucrează în parteneriat cu un furnizor de formare profesională autorizat pentru componenta de pregătire teoretică și pentru o parte din pregătirea practică, iar pentru activitățile de la locul de muncă a ucenicului, desemnează un coordonator de ucenicie din cadrul firmei care va monitoriza activitatea ucenicului.

Cadrul legal

 • Legea nr. 279 /2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • HG nr. 855 /2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Avantaje pentru angajator

 1. Își suportă costurile cu formarea ucenicului – 2.250 lei/lunar primiți din bugetul asigurărilor de stat
 2. Își formează / califică angajații după un program de formare adaptat la echipamentele și specificul activității sale
 3. Ucenicul lucrează o normă orară de 8 h/zi, maxim 40 h / săptămână

Avantaje pentru angajatul ucenic

 1. Obține o calificare direct la locul de muncă
 2. Primește un salariu pentru munca prestată

Ucenicia la locul de munca se poate realiza doar prin parteneriat cu un furnizor de formare profesionala autorizat

 

InovExpert este furnizor de formare profesionala autorizat care poate susține programe de ucenicie la locul de muncă în Județul Bacău, Județul Neamț, Județul Iași, Județul Vaslui și în întreaga țară

 

 

De reținut: 

INFORMAŢII UTILE  PENTRU ANGAJATORI

 • Comunicarea locurilor de muncă vacante de către angajatori

Angajatorii care doresc să organizeze programe de ucenicie au îndatorirea să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene în a căror rază teritorială îşi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie, în termen de 5 zile de la vacantare. Comunicarea se face prin completarea de către angajator a unui formular tipizat, pus la dispoziție de către AJOFM.

 • Contractul de ucenicie

Este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată. În temeiul acestui contract ucenicul se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.  Angajatorul se obligă să desemneze un coordonator de ucenicie care îndrumă ucenicul în vederea dobândirii competenţelor profesionale necesare calificării pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă. Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, şi se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean și de asemenea, și în REVISAL, anterior începerii uceniciei.

 • Elementele contractului de ucenicie

Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie cuprinde şi următoarele clauze referitoare la:

 1. denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul;
 2. denumirea furnizorului de formare care desfăşoară programul de formare profesională prin ucenicie;
 3. numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia;
 4. locul/locurile în care se desfăşoară activitatea de formare profesională;
 5.  durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă;
 6. obligaţiile suplimentare ale angajatorului;
 7. obligaţiile ucenicului;
 8. alte clauze, potrivit legii.
 • Durata programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă

Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:

 1. a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
 2. b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;
 3. c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4. Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare.
 • Salarizarea ucenicului

Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână. Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână Ucenicilor care au vârsta cuprinsă între 16 si 18 ani le sunt aplicabile prevederile HG 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă

 • Finanțare

Angajatorii care încheie contracte de ucenicie, în condiţiile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractelor de ucenicie, de un sprijin financiar în cuantum de 2.250 lei/lună pentru fiecare contract de ucenicie încheiat.

Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului numai dacă angajatorul face dovada implementării planului de activitate a ucenicului pe baza raportului de monitorizare.

 • NU se acordă finanţare:
 • angajatorilor care, anterior încheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeaşi calificare;
 • pe perioada de probă prevăzută în cuprinsul contractului de ucenicie;
 • pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate.

 

 • Încheierea convenției cu AJOFM

Pentru acordarea subvenţiei, angajatorul încheie cu AJOFM, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie la locul de muncă, o convenţie conform modelului prevăzută de Normele metodologice de aplicare a Legii uceniciei. Convenţia se încheie pentru fiecare contract de ucenicie.

Important:

INOVEXPERT acordă consultanță pentru organizarea uceniciei la locul de muncă, realizarea dosarelor de obținere a subvențiilor, desfășurarea contractelor de formare profesională pentru programe de ucenicie!

Pentru detalii și informații suplimentare,vă stăm la dispoziție la tel 0742.504.708, email secretariat@inov-expert.com.

 

AtențieBUGETUL ALOCAT PENTRU SUBVENȚII SE CONSUMĂ FOARTE REPEDE! Prin urmare, dacă aveți în plan să recrutați noi angajați,recomandăm să ne contactați încă de la primele etape de recrutare pentru a ști care sunt pașii pe care trebuie să-i urmați pentru organizarea uceniciei la locul de muncă!

 

Vă stăm la dispoziție cu detalii și sprijin în fiecare etapă a procesului de derulare a programelor de ucenicie: de la momentul recrutării până la momentul finalizării cursurilor de calificare! 

 

Tag: ucenicie Bacau Neamț Iași, programe de ucenicie, furnizor programe de ucenicie, cursuri calificare Bacau, subvenții ucenicie Bacau Neamt Iasi, calificare Bacau Iasi Neamt

Designed & Developed by ThemeXpert