+00 40 334 101 191 secretariat@inov-expert.com

Bucharest Start-up City – 50.000 euro pentru afaceri noi in Bucuresti

Primăria Capitalei a lansat în dezbatere publică

Schema de ajutor de minimis Bucharest Start-up City

care finanțează firmele noi, create după 1 ianuarie 2019, cu sediul social sau punct de lucru în București.

 

Buget:

50.000 Euro, din care maxim 90% ajutor financiar nerambursabil și 10% co-finanțarea solicitantului

 

Cine poate accesa Programul 

Programul se adresează firmelor înființate după 1 ianuarie 2019 (SRL, SRL-D, cooperații) care nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, au codul CAEN autorizat la ONRC in momentul depunerii primei cereri de plată/rambursare și care creează minim 1 loc de muncă după implementarea proiectului (pe care îl menține min. 2 ani).

Firmele eligibile trebuie să respecte și următoarea condiție: actionarul/actionarii nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-un alt IMM (SRL, SA sau SRLD) care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pentru care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.

Sediul social si punctul de lucru al firmei trebuie să fie în Mun. București.

Ce se finanteaza:

 1. Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică , inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video. Sunt excluse de la finanțare jocurile de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.
 2. Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Limita acestui element de cost este de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile.
 3. (1) Mijloace de transport: autoturisme electrice, biciclete, biciclete electrice etc.

(2) Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi si pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.

(3) Pentru alte activități în afara celor prevăzute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în valoare eligibilă de maxim 40000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar.

4. Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

5. Achiziţionarea de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

6. Achiziţionarea de echipamente de încălzire sau climatizare, respectiv sisteme aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;

7.Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;

8. Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, în valoare eligibilă de maxim 6000 lei; pentru codul CAEN 6201 nu este eligibilă cheltuiala cu realizarea de pagini web.

9. Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize[1], etichetare ecologică;

10. Activitate obligatorie – Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ actionarul/ administratorul/ angajatii societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1000 lei;

11. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal

12. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei. Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. 

13. Programe software necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare, inclusiv licenţe, în valoare eligibilă de maxim 80.000 lei. Software pentru comerţul on-line este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care solicită finanțare, cu excepția codului CAEN 6201. Valoare maximă eligibilă pentru software comerț on-line este de 20.000 lei din totalul cheltuielilor pentru programe software. Pentru codul CAEN 6201 nu sunt eligibile cheltuielile cu programe software necesare desfăşurării activităţii (programe software la comandă) pentru care se solicită finanţare.

14. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

15. O plăcuță informativă plasată outdoor, la locația de implementare a proiectului

Bunurile achizitionate in cadrul programului trebuie sa fie noi, nu se accepta second hand precum nici variantele de finantare prin leasing.

 

Etapele de selectie

Evaluarea planurilor de afacei va fi realizată în 3 etape:

 • faza A – evaluarea eligibilității și verificarea administrativă a aplicației;
 • faza B – evaluarea tehnico – financiară (conform grilei fază B, anexate);
 • faza C – interviu/pitch (doar primele 250 de planuri de faceri din clasamentul rezultat în urma parcurgerii fazei B a procesului de evaluare vor participa la această etapă finală de evaluare).

Din punct de vedere administrativ și al eligibilității (faza A): solicitările vor fi verificate în ordinea înscrierii în program, în baza verificării documentelor justificative încărcate în aplicație. Solicitanții care nu îndeplinesc criteriile administrative și de eligibilitate prevăzute în procedură vor fi respinși.

Evaluarea tehnico – financiară a planurilor de afaceri (faza B) se va face doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ și al eligibilității, în ordinea numărului de înregistrare din program. La punctaje egale în această etapă departajarea se va realiza în conformitate cu următoarele criterii:

– nivelul contribuției financiare asumate;

– ponderea investiției în echipamente în valoarea totală a proiectului;

– calitatea planului de afaceri;

– punctajul obținut la evaluarea impactului asupra comunității (crit. 1.5.);

– data și ora înscrierii în program.

Evaluarea motivației aplicanților și a nivelului lor de cunoaștere cu privire la planul de afaceri propus (faza C) se va realiza pentru primele 250 de planuri de afaceri din clasamentul rezultat în urma finalizării fazei B a procesului de evaluare.

Ce se puncteaza

REZERVA ACUM !

Noi putem sa va sprijinim cu un Plan de afacere viabil, 

conform cu cerintele finantatorului!

Din experiența noastră, cea mai bună formulă de colaborare presupune un efort colectiv: consultant – beneficiar, pentru a construi o afacere reală, cu premise de succes,bazată pe realitățile și așteptările întreprinzătorului.

În această echipă, consultant cu experiență și tânăr antreprenor, planul de afaceri va fi reflexia ideii dvs, veți cunoaște detalii privind legislația aplicabilă afacerii dvs, fiscalitate, cadru instituțional, piața pe care activați, concurenți, produs minim viabil, funcții ale managementului, procese, flux de activități și multe alte informații necesare în dezvoltarea afacerii.

Oferim servicii de consultanță și scriere planuri de afaceri  pentru această linie de finanțare:

 • elaborarea și scrierea planului de afacere, în formatul solicitat de finanțator;
 • elaborarea proiecțiilor financiare
 • consultanță pentru implementarea planului de afaceri
 • sfaturi privind: analiza pieței, strategii de pătrundere pe piață, strategii de produs/distribuție / stabilire a prețului, managementul financiar al firmei noi
 • informații despre: fiscalitatea firmei, avize/autorizații, servicii externalizate etc

Consultantii nostri va stau la dispozitie pentru a discuta toate aspectele necesare pentru a elabora un plan de afacere realist si cu premise de succes!

De ce sa alegi sa colaborezi cu un consultant InovExpert:

 • Tarife accesibile (avans si comision de succes)
 • Efort minim din partea antreprenorului
 • Plan de afaceri personalizat(ajută inclusiv la etapa de interviu)
 • Asistență participare competiție planuri de afaceri si obtinere finantare (pentru toate etapele)
 • Mentoring și coaching pentru tineri antreprenori

Stabileste acum o intalnire!

Apeleaza 0742.504.708 sau transmite un email la adresa secretariat@inov-expert.com.

Dacă v-ați hotărât să accesați acest program te invităm să ne contactezi cât mai repede pentru:

 • Verificarea eligibilității Codului CAEN și afacerii tale
 • Estimarea punctajului care poate fi obținut și șansele la finanțare
 • Scrierea planului de afaceri și depunerea lui

tag: Bucharest Start-up City 2019, planuri de afaceri București, fonduri nerambursabile firme București, ofertă consultanță IMM București

Oferta financiara

1. Evaluare eligibilitate preliminară a proiectului – GRATUITĂ

 • Evaluarea șanselor de finanțare
 • Evaluarea conformității solicitantului
 • Calcularea punctajului proiectului
 • Evaluarea eligibilitatii cheltuielilor
 • Evaluarea riscurilor și estimarea soluțiilor pentru resursele financiare necesare

 2. Elaborare Cerere de Finanțare

Ce va oferim ?

 • Realizare plan de afaceri și documente aferente
 • Realizarea previziunilor financiare
 • Depunerea on-line a dosarului de finanțare în conformitate cu prevederile din Ghidul solicitantului

 3. Asistență pentru etapa a 3a – Interviu / pitch video

Cost: 3.000 lei avans și 7.000 lei- la semnarea contractului de finanțare

Notă: în cazul în care planul de afaceri este respins la etapa de interviu, se percepe un comision de 2.000 lei (din cei 7.000 lei).

 TOTAL: 10.000 lei din care 8000 cheltuiala eligibilă, suma decontata integral prin programul Bucharest Start-up City **

 **Conform ghidului solicitantului, cheltuielile legate de consultanța  pentru întocmirea  documentației în vederea obținerii finanțării  sunt cheltuieli eligibile în valoare de maximum 8000 lei.

tag: Bucharest Start-up City 2019, planuri de afaceri București, fonduri nerambursabile firme București, ofertă consultanță IMM București

Designed & Developed by ThemeXpert