+00 40 334 101 191 secretariat@inov-expert.com

Programul Digitalizare 2023 – schema ajutor de stat

UPDATE: ianuarie 2023

Perioada de depunere proiecte: 01 februarie – 31 martie 2023

Beneficiari eligibili

Întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM-uri) înființate cel târziu la data de 31.12.2021, care:

 1. nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
 2. au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 3. se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentei scheme de ajutor;
 4. nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
 5. nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 6. nu intră în categoria de “întreprinderi aflate în dificultate
 7. nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);
 8. nu desfășoară comerț sexual;
 9. nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice
 10. se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI)

Nu sunt eligibile pentru a obține finanțare:

Întreprinderile pentru care se constată că au desfășurat în ultimul an fiscal activități autorizate (așa cum rezultă din certificatul constatator ONRC) în domeniile din următoarele clase CAEN:

5829 – Activități de editare a altor produse software;

6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);

6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;

6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;

6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;

6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6312– Activități ale portalurilor web;

6399– Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;

7211   – Cercetare-dezvoltare in biotehnologie;

7219   – Cercetare-dezvoltare in alte științe naturale si inginerie.

Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, poate beneficia de finanțare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități, ca urmare a semnării contractului de finanțare.

FINANTAREA SOLICITATA

Categorie firmă Valoare finanțare Valoare contribuție proprie
Microîntreprindere (pana la 9 angajați) 20.000 – 30.000 Euro 10%
Întreprindere mică 20.000 – 50.000 Euro 10%
Întreprindere mijlocie 20.000 – 100.000 Euro 10%

Descarca Fisa de prezentare a Programului de Digitalizare 2023 

ACTIVITATI/ CHELTUIELI ELIGIBILE (ce pot fi decontate din finanțare)

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice care să sprijinite IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale precum:

 • achiziții de hardware TIC;
 • achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;
 • dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
 • achiziții de tehnologii blockchain;
 • achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
 • achiziționare website de prezentare;
 • achiziția de servicii de tip cloud și IoT;
 • instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;
 • consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc.

Descarca Fisa de prezentare a Programului de Digitalizare 2023 

Pentru a primi finanțare, beneficiarii se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), respectiv:

 1. întreprinderi în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet în scopuri de afaceri;
 2. utilizarea unui pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
 3. viteza maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s;
 4. întreprinderi în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web
 5. utilizarea IoT;
 6. utilizarea de rețele sociale (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);
 7. utilizarea CRM;
 8. cumpărarea de servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS))
 9. utilizarea tehnologiei de AI;
 10. cumpărarea de servicii de cloud computing utilizate pe internet;
 11. vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site- uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
 12. utilizarea a două sau mai multe rețele sociale.

Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2021 pe întreprindere, nu pe locația/ locațiile de implementare. Proiectul se poate implementa în una sau mai multe locații de implementare, pentru care la data depunerii proiectului, codul CAEN este autorizat.

 

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE

Categorii de cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel de proiecte, sunt:

 1. cheltuieli cu servicii de consultanta/analiza pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;
 2. cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune;
 3. cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi;
 4. cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
 5. cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei;
 6. cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
 7. cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 8. cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
 9. cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
 10. cheltuieli cu serviciile de auditare tehnică (IT și DNSH);
 11. cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată).

Cheltuielile prevăzute lit. a) și j) nu pot depăși 10% din valoarea proiectului.

 

Cheltuieli neeligibile

– alte cheltuieli care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile descrise mai sus;

– cheltuielile privind costuri administrative;

– echipamente second-hand;

– cheltuielile de personal;

– cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;

– contribuția în natură;

– amortizarea;

– achiziții în regim de leasing;

– achiziţia de terenuri.

Vezi aici GRILA DE PUNCTAJ

Departajarea la punctaje egale se realizează după rentabilitatea activității operaționale la nivelul anului 2021.

 

Contacteaza-ne pentru a afla mai multe detalii!

InovExpert Bacau ofera consultanta de specialitate pentru scriere si implementare proiecte pentru Digitalizare!

Serviciile noastre includ:

 • consilierea și informarea clientului cu privire la: cheltuieli eligibile, activități proiect, procedură de implementare, riscuri la implementarea unui proiect
 • consilierea clientului și asistență la selectarea echipamentelor / elementelor de investiție, pentru a se încadra în categoriile de cheltuieli eligibile
 • realizarea cererii de finanțare și a bugetului proiectului, în conformitate cu cerințele clientului și cu procedura finanțatorului
 • depunerea cererii de finanțare la sesiunea de depuneri
 • asistență și răspuns la clarificări solicitate de finanțator
 • asistență oferită clientului în etapa de contractare, respectiv pregătirea documentației pentru semnarea contractului de finanțare
 • asistența și consiliere pe perioada implementării proiectului: realizare modele de documente, realizare raport de progres, realizare și depunere cereri de plată / cereri de rambursare, asistență la realizarea procedurilor de achiziție, menținerea relației cu auditorul financiar al proiectului ș.a.

Dacă doriți o echipă de consultanță onești care vă vor spune nu doar beneficiile ci și riscurile cu care vă veți confrunta, apelați cu încredere la echipa InovExpert Bacău!

Scopul nostru este să câștigăm proiecte care să vă ajute în mod real, nu să vă creeze probleme la implementare!

Valorile noastre:

 1. Corectitudine

 2. Profesionalism

 3. Încredere

Stabileste acum o intalnire!

Apeleaza 0742.504.708 sau transmite un email la adresa secretariat@inov-expert.com.

Notă: prima întâlnire este gratuită și nu presupune nici o obligație contractuală pentru dvs.

De ce sa alegi sa colaborezi cu un consultant InovExpert:

 • Tarife accesibile
 • Efort minim din partea antreprenorului
 • Încredere că primiți toate informațiile necesare
 • Asistență continuă din partea unui consultant
 • Mentoring și coaching pentru tineri antreprenori
Designed & Developed by ThemeXpert