+00 40 334 101 191 secretariat@inov-expert.com

Se lanseaza Programul de Microindustrializare 2020

Surse de finanțare pentru IMM-uri

Obtine fonduri nerambursabile de pana la 450.000 lei!

Programul are drept scop încurajarea şi stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în cu activități de producție și este implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, prin Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM-uri.

Conditii principale- sunt eligibile:

 • Societățile comerciale cu minim 2 ani de la înființare
 • Au avut profit în anul 2019
 • Au peste 10 angajați (sunt întreprinderi mici și mijlocii – pentru Regiunea NE)
 • Au obiectul de activitate cod CAEN cuprins în lista codurilor CAEN eligible
 • Nu au datorii la bugetul de stat

Beneficiari eligibili

 • Bucuresti-Ilfov: Microintreprinderi, Intreprinderi mici, Intreprinderi mijlocii (0 – 249 angajati);
 • Restul tarii: Intreprinderi mici, Intreprinderi mijlocii (10 – 249 angajati).

 Microîntreprinderile – au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

Întreprinderile mici – au între 10 și 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

Întreprinderile mijlocii – au între 50 și 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.


Criterii de eligibilitate

 • sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile care au ca obiectiv stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;
 • sunt IMM care prevăd stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • au capital social integral privat;
 • asociaţii sau acţionarii, care dețin mai multe societăți, pot aplica cu o singură societate în cadrul Programului de Microindustrializare
 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • își desfășoară activitatea pe un cod CAEN eligibil, autorizat la momentul depunerii proiectului;
 • au cel puţin 2 an calendaristici de la înfiinţare la data aplicației;
 • nu au datorii la bugetul de stat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică

Activitati eligibile

 • Achiziție Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru
 • Achiziție aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Achiziție Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licențe), software-uri necesare desfășurării activității pentru care se solicită finanțare;
 • Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție, inclusiv din elemente prefabricate
 • Realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate , pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, ;
 • Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;
 • Achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare aferente spațiului de lucru sau producție;
 • Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale
 • Comisionul de garantare aferent anului acordării garanției, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credit
 • Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului program și implementarea proiectului

Activele achizitionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie sa fie noi, iar pentru acestea nu se aplica amortizarea accelerata. De asemenea, nu se finanteaza leasingul!

 

Ajutor financiar

 • Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 90%, dar nu mai mult de 450.000 Lei/beneficiar;
 • Contributie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.La momentul semnării contractului beneficiarul trebuie să facă dovada existenței acestei co-finanțări (fie din surse proprii, fie din credite bancare)

Coduri CAEN eligibile:

10 Industria alimentară

11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;

13 Fabricarea produselor textile;

14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;

15 Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor;

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite;

17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie;

1811 Tipărirea ziarelor;

1812 Alte activități de tipărire n.c.a.;

20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.

21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;

22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice;

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

24 Industria metalurgică;

25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini utilaje și instalații – cu excepția societăților care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente grupei

254 Fabricarea armamentului și muniției;

26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice;

27 Fabricarea echipamentelor electrice;

28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.;

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;

30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;

31 Fabricarea de mobilă;

32 Alte activități industriale n.c.a


Stabileste acum o intalnire!

Consultantii InovExpert va stau la dispozitie pentru:

 • Evaluare eligibilitate preliminară a proiectului – GRATUITĂ
 • Elaborare Cerere de Finanțare
 • Asistență pentru implementare

Obligații beneficiar finanțare program Microindustrializare 2020:

 • Angajarea amin 2 persoane – crearea de minim 2 noi locuri de muncă. ATenție: ACeste locuri de muncă și cele pe care beneficiarul le avea la momentul depunerii proiectului trebuie mențiute minim 2 ani ulterior anului în care s-a semnat contractual de finanțare.

Important: se acordă punctaj suplimentar pentru angajarea unor personae din categoria: absolvent după 2012 /șomer / persoană reîntoarsă din Diaspora după min 12 luni de ședere.


Termenul de depunere proiecte este de 10 zile de la deschiderea aplicației on-line

Prin urmare, dacă doriți accesarea acestui program, este ESENȚIAL ca proiectul să fie scris anterior deschiderii aplicației.

Termenul de semnare a contractelor de finantare: 31 iulie 2020

Pentru beneficiarii care asigură finanțare din linii de credit, termenul este de 10 august 2020.

 

Termenul de decontare a sumelor: cel târziu luna noiembrie 2020

Consultati aici Procedura MICROINDUSTRIALIZARE 2020


Pentru detalii suplimentare, verificarea eligibilității firmei dvs și calculul punctajului proiectului vă stăm la dispoziție la : TEL 0742.504.708, email: secretariat@inov-expert.com sau inovexpertbacau@gmail.com.

Nu ratati aceasta sansa de a va finanta afacerea cu 450.000 lei!

Notă: Programul de Microindustrializare are un budget limitat!

Anul trecut, desi este un program anual implementat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA ) nu au fost fonduri dispobile! Prin urmare nu pierdeți această oportunitate în acest an!


Asiguram servicii de consultanta pentru firme din Regiunea NE!

Apelează 0742.504.708 sau transmite un email la adresa secretariat@inov-expert.com.


De ce sa alegi sa colaborezi cu un consultant InovExpert:

Echipă de consultanți cu o vastă experiență în domeniu

Proiectul va fi personalizat pe capacitatea financiară și administrativă a firmei

Efortul va fi minim din partea firmei

Consultanță și asistență pe tot parcursul scrierii și implementării proiectului

 

Contacteaza-ne la tel 0742.504.708 si stabileste o intalnire cu un consultant

 

Tag: scriere proiecte microindustralizare Bacau Neamt Vaslui Iasi Suceava Vrancea , accesare fonduri firme de productie 2020, finanțări nerambursabile firme 2020

Designed & Developed by ThemeXpert