+00 40 334 101 191 [email protected]

Programul de Microindustrializare 2019

Surse de finanțare pentru IMM-uri

Obtine fonduri nerambursabile de pana la 450.000 lei!

Programul are drept scop încurajarea şi stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în cu activități de producție și este implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, prin Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM-uri.

Conditii principale:

 • Firma înfiintată de minim 2 ani;
 • Domeniul de activitate – productie;
 • Societatea are minim un angajat la deschiderea sesiunii de depunere;
 • Dupa aprobarea proiectului, beneficiarul va angaja 4-5 persoane;
 • Finantarea este de 75%, maxim 450.000 Lei;

Beneficiari eligibili

 • Bucuresti-Ilfov: Microintreprinderi, Intreprinderi mici, Intreprinderi mijlocii (0 – 249 angajati);
 • Restul tarii: Intreprinderi mici, Intreprinderi mijlocii (10 – 249 angajati).

 Microîntreprinderile – au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

Întreprinderile mici – au între 10 și 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

Întreprinderile mijlocii – au între 50 și 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.


Criterii de eligibilitate

 • sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile care au ca obiectiv stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;
 • sunt IMM care prevăd stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • au capital social integral privat;
 • asociaţii sau acţionarii, care dețin mai multe societăți, pot aplica cu o singură societate în cadrul Programului de Microindustrializare
 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • își desfășoară activitatea pe un cod CAEN aparținând următoarelor clase: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 1811, 1812, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;
 • au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data aplicației;
 • nu au datorii la bugetul de stat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;
 • solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică

    Activitati eligibile

 • Achiziție Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor si automatelor muzicale;
 • Achiziție aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Achiziție Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii;
 • Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Achiziție Echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video etc.);
 • Realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita maxima a 10000 lei;
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului (nu mai mult de 4% din valoarea eligibila la decont a proiectului, mai putin consultanta – aceasta activitate poate fi efectuata inainte de semnarea Contractului de finantare).

      Activitati neeligibile

 • Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, salarii, chirii, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate, nu sunt eligibile.

      Ajutor financiar

 • Alocatie Financiara Nerambursabila – 75%, dar nu mai mult de 450.000 Lei/beneficiar;
 • Contributie proprie – minim 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

        Coduri CAEN eligibile:

 • Industria alimentara;
 • Fabricarea bauturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape inbuteliate;
 • Fabricarea produselor textile;
 • Fabricarea articolelor de imbracaminte;
 • Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor;
 • Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite;
 • Fabricarea hartiei si a produselor din hartie;
 • Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice;
 • Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • Industria metalurgica;
 • Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini utilaje si instalatii – cu exceptia societatilor care desfasoara activitati pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului si munitiei;
 • Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice;
 • Fabricarea echipamentelor electrice;
 • Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.;
 • Fabricarea de mobila;
 • Alte activitati industriale n.c.a.

Stabileste acum o intalnire!

Consultantii InovExpert va stau la dispozitie pentru:

 • Evaluare eligibilitate preliminară a proiectului – GRATUITĂ
 • Elaborare Cerere de Finanțare
 • Asistență pentru implementare

De ce sa alegi sa colaborezi cu un consultant InovExpert:

-Tarife accesibile

-Efort minim din partea antreprenorului

-Plan de afaceri personalizat

-Asistență participare competiție planuri de afaceri si obtinere finantare

Asiguram servicii de consultanta pentru firme din Regiunea NE!

Apelează 0742.504.708 sau transmite un email la adresa [email protected].

 

Tag: scriere proiecte microindustralizare Bacau Neamt, accesare fonduri firme de productie 2019, finanțări nerambursabile firme 2019

Designed & Developed by ThemeXpert