+00 40 334 101 191 secretariat@inov-expert.com

Fonduri nerambursabile pentru digitalizare

În curând va fi lansat noul program de granturi pentru digitalizarea IMM-urilor adresat firmelor ce activează în alte domenii decât cel al tehnologiei informației și comunicațiilor (IT&C).

 

Care este valoarea finantarii?

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pe aplicație  IMM-urilor în calitate de beneficiari finali ai ajutorului de minimis  este de 100.000 euro, echivalentul a 487.210 lei la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,8721lei).

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile acordate pe aplicație de proiect IMM-urilor în calitate de beneficiari ai ajutorului de minimis  este de 30.000 euro, echivalentul a 146.163 lei,la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO =4,8721lei).

Cofinanțarea beneficiarului: minimum 10% din bugetul eligibil al proiectului.

Ajutorul se acorda beneficiarului final al ajutorului de minimis sub formă de finanțare nerambursabilă în procent de 90% din valoarea eligibilă.

Care sunt cheltuielile eligibile?

 1. Cheltuieli aferente achizitionării de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin aplicația de proiect;
 2. Cheltuieli aferente realizării retelei LAN necesară pentru implementarea aplicatiei de proiect;
 3. Cheltuieli aferente achizitionarii si/sau dezvoltarii aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii aplicatiei de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 4. Cheltuieli aferente achiziționării/realizării unui website de prezentare a companiei;
 5. Cheltuieli aferente închirierii unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național de domenii “.ro”;
 6. Cheltuieli aferente închirierii soluției de semnătură electronică;
 7. Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
 8. Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic;
 9. Cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect);
 10. Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate și cel care va asigura mentenanța;
 11. Cheltuieli de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC).

Care sunt cheltuielile neeligibile?

 • taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor neeligibile;
 • taxa pe valoarea adăugată recuperabilă/deductibilă potrivit legii;
 • taxa de timbru verde;
 • cheltuieli de mentenanță a investiției;
 • cheltuieli cu concedii medicale;
 • dobânzi debitoare;
 • achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
 • amenzi, penalități și cheltuieli de judecată ce cad în sarcina solicitantului;
 • costurile pentru operarea investiției în perioada de sustenabilitate a proiectului;
 • sumele rezultate din diferențele de curs valutar;
 • costuri de amortizare;
 • contribuțiile în natură;
 • cheltuielile efectuate cu achizițiile în regim de leasing;
 • dobânda și alte comisioane aferente creditelor;
 • cheltuielile pentru locuințe;
 • provizioane;
 • cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării;
 • fondul de rulment;
 • cheltuielile nedeductibile fiscal conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Care sunt conditiile de eligibilitate? 

Pot aplica pentru finanțare, IMMurile care:

 1. NU inregistreaza obligatii bugetare nete (diferenta dintre obligatiile de plata restante la buget si sumele de recuperat de la buget):
  a. mai mari de 1/12 din obligatiile datorate in ultimele 12 luni – in cazul certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
  b. mai mari de 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru – in cazul certificatului de atestare fiscala emis de catre autoritatile publice locale;
 2. NU au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publiceinclusiv fonduri UE, in ultimii 5 ani, sau NU deruleaza proiecte finantate in prezent partial sau in totalitate, din alte surse publice, pentru aceleasi activitati. NU a mai obtinut finantare nici pentru alte proiecte implementate, avand acelasi obiectiv, dar care din diverse motive nu si-au atins indicatorii. In acest caz, finantarea nu va fi acordata sau, daca acest lucru este descoperit pe parcursul implementarii, finantarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate;
 3. Sunt direct responsabile de pregatirea, managementul si realizarea proiectului, NU actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus si sunt responsabile pentru asigurarea sustenabilitatii rezultatelor proiectului;
 4. NU fac obiectul unui ordin de recuperare in urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna sau, in cazul in care institutia a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie sa fi fost deja executata si ajutorul integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta;
 5. Reprezentantul legal NU a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale indreptate impotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata (ex. impotriva careia nu se poate face recurs) in ultimele 36 de luni;
 6. Indeplinesc conditiile sau cerintele specifice actiunii pentru care este lansat apelul;
 7. Reprezentantul legal NU a fost gasit vinovat, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, pentru comiterea unei fraude/fapte de coruptie/infractiuni referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, in conformitate cu prevederile Codului Penal cu modificarile si completarile ulterioare,, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 8. Reprezentantul legal NU a fost gasit vinovat de incalcarea grava a vreunui contract anterior, din cauza nerespectarii obligatiilor contractuale in urma unei proceduri de achizitie sau in urma unei proceduri de acordare a unei finantari nerambursabile din bugetul Uniunii Europene;
 9. Reprezentantul legal NU a comis in conduita profesionala greseli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractanta le poate dovedi
 10. Reprezentantul legal NU este subiectul unui conflict de interese, definit in conformitate cu prevederile nationale/comunitare in vigoare;
 11. Reprezentantul legal NU furnizeaza informatii incorecte care pot genera inducerea grava in eroare a Organismului Intermediar si a Autoritatii de Management in cursul participarii la cererea de propuneri de proiecte.
 12. NU desfășoară activități în unul dintre domeniile/sectoarele excluse (conform Listei codurilor CAEN prezentată aici).

Contacteaza-ne pentru a afla mai multe detalii!

InovExpert Bacau ofera consultanta de specialitate pentru scriere si implementare proiecte de digitalizare IMMuri!

Serviciile noastre includ:

 • consilierea și informarea clientului cu privire la: cheltuieli eligibile, activități proiect, procedură de implementare, riscuri la implementarea unui proiect
 • consilierea clientului și asistență la selectarea echipamentelor / elementelor de investiție, pentru a se încadra în categoriile de cheltuieli eligibile
 • realizarea cererii de finanțare și a bugetului proiectului, în conformitate cu cerințele clientului și cu procedura finanțatorului
 • depunerea cererii de finanțare la sesiunea de depuneri
 • asistență și răspuns la clarificări solicitate de finanțator
 • asistență oferită clientului în etapa de contractare, respectiv pregătirea documentației pentru semnarea contractului de finanțare
 • asistența și consiliere pe perioada implementării proiectului: realizare modele de documente, realizare raport de progres, realizare și depunere cereri de plată / cereri de rambursare, asistență la realizarea procedurilor de achiziție, menținerea relației cu auditorul financiar al proiectului ș.a.

Dacă doriți o echipă de consultanță onești care vă vor spune nu doar beneficiile ci și riscurile cu care vă veți confrunta, apelați cu încredere la echipa InovExpert Bacău!

Scopul nostru este să câștigăm proiecte care să vă ajute în mod real, nu să vă creeze probleme la implementare!

Valorile noastre:

 1. Corectitudine

 2. Profesionalism

 3. Încredere

 

Stabileste acum o intalnire!

Apeleaza 0742.504.708 sau transmite un email la adresa secretariat@inov-expert.com.

Notă: prima întâlnire este gratuită și nu presupune nici o obligație contractuală pentru dvs.

 

De ce sa alegi sa colaborezi cu un consultant InovExpert:

 • Tarife accesibile
 • Efort minim din partea antreprenorului
 • Încredere că primiți toate informațiile necesare
 • Asistență continuă din partea unui consultant
 • Mentoring și coaching pentru tineri antreprenori

Urmareste-ne si pe facebook

Designed & Developed by ThemeXpert