+00 40 334 101 191 secretariat@inov-expert.com

Granturi pentru Horeca -update mai 2021

BENEFICIARI ELIGIBILI:

 1. Formă juridica: SRL, SA, SNC, SRL-D, PFA, II, IF

 2. Cod CAEN eligibil:
 • întreprinderi care desfășoară activități autorizate de agenții de turism conform codurilor CAEN  7911, 7912, 7990,
 • întreprinderi care desfășoară activități autorizate de structuri de primire turistica cu functiuni de cazare conform codurilor CAEN 5510, 5520,5530, 5590,
 • întreprinderi care desfășoară activități autorizate de structuri/unități de alimentație,conform codurilor CAEN  5610, 5621, 5629, 5630
 • întreprinderi care desfășoară activități autorizate de organizare de evenimente conform codului CAEN  8230 ,
 • întreprinderi care desfășoară activități autorizate de ghid de turism conform codului CAEN  7990,

Activitățile sunt eligibile dacă sunt desfășurate în baza unor:

 • licențe de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru agențiile de turism,
 • certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile de cazare,
 • autorizații de funcționare emise de către autoritățile publice locale sau certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile/unitățile de alimentație publică,
 • autorizatiile emise de catre directiile sanitar –veterinare pentru unitățile de alimentație publică mobile,
 • certificate constatatoare eliberate de Oficiul Național Registrul Comerțului pentru organizatorii de evenimente
 • atestate de ghid de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului.

 

Dacă o întreprindere deține mai multe puncte de lucru (structuri de cazare/structuri de alimentație/agenții de turism) se vor încărca certificatele de clasificare/autorizațiile/licențele pentru fiecare punct de lucru.

Licențele/certificatele/autorizațiile/atestatele trebuie să fie valabile la momentul înscrierii în cadrul Schemei.

Codul/codurile CAEN Rev 2 pentru care aplicantul solicită finanțare trebuie să fi fost autorizat /autorizate pe perioada aferentă bazei de calcul în cadrul prezentei Scheme


Alte condiții:

 1. nu se află în insolvență la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat.
 2. au depus situațiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciții financiare încheiate, pentru care s-a împlinit termenul legal de depunere, prevăzut la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă au obligația să întocmească asemenea situații.
 3. nu au mai primit un alt ajutor conform secțiunii 3.1 din Comunicare sau, dacă au primit, ajutorul primit însumat cu cel primit în baza prezentei scheme nu depășește echivalentul în lei al sumei de 1.800.000 euro;

VALOAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL

Granturi în cuantum de maxim 20% din baza de calcul, rezultata din desfasurarea activitatilor aferente codurilor CAEN in anul 2020 comparativ cu anul 2019.

Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

 

Baza de calcul a ajutorului financiar nerambursabil:

 1. pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;
 2. pentru agențiile de turism, diferența dintre volumul facturilor emise în anul 2019 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja, și volumul facturilor emise în anul 2020 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja;
 3. pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă,  diferența dintre încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020

Clarificări:

(1) Pentru agenții de turism, cu licențe de turism valabile, sunt eligibile pentru a fi introduse în baza de calcul: pachetele de servicii de călătorie, serviciile de călătorie, serviciile de călătorie asociate, precum și componente ale pachetelor de călătorie, comercializate în scop turistic, astfel cum sunt definite în Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative, respectiv în Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru întreprinderile care desfășoară activități de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, cu certificate de clasificare valabile, sunt eligibile pentru a fi introduse în baza de calcul, serviciile de cazare astfel cum sunt definite la art. 2^1 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare, precum și, serviciile suplimentare oferite contra cost persoanelor cazate, în conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013

Baza de calcul a ajutorului, calculată conform prevederilor legale, este certificata si asumata fie de catre:
 • un expert contabil sau o societate de expertiza contabila membru/membra al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, selectat/selectata si remunerat/remunerata de catre aplicant,
 • un auditor financiar sau o firma de audit autorizat/autorizata în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania,selectat/selectata și remunerat/remunerata de către aplicant.

OBLIGATII BENEFICIARI:

 1. își mențin activitatea pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni de la data primei plăți a ajutorului de stat (cand grantul este mai mic de 200.000 euro), sau 12 de luni (când grantul este mai mare de 200.000 Euro), dacă prin acte normative nu se instituie restricții de natură a impune suspendarea ori întreruperea activității comerciale.

Perioada de suspendare ori întrerupere a activității comerciale nu se ia în calcul la determinarea      termenului de 6 luni, respectiv 12 de luni.

 

2.  își vor lua angajamentul de plată a datoriilor restante către bugetul central, în termen de 6 luni, respectiv 12 luni, de la data primirii grantului

Dacă firma are datorii la bugetul de stat este obligatoriu ca, la data depunerii cererii de finantare sa-si asume angajamentul platii datoriilor în termenul stabilit. În caz de neplata, ajutorul financiar primit va fi recuperat de finanțator.

Granturi HorecaINFORMAȚII GENERALE

Bugetul total alocat acestei scheme este de 500 mil Euro.

Numarul maxim de beneficiari este de 74.000 întreprinderi.

 

Dacă valoarea însumată a cererilor de finanțare aprobate depășește valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu această destinație, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face proporțional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală acererilor de finanțare aprobate.

Ex: Daca o firma solicita un grant de 8.000 euro si valoarea tuturor cererilor de finantare cumulează 550 mil euro, firma va primi 7.272 Euro.

Data estimata a semnarii contractelor de finantare: 31.12.2021

Data maxima de plata a cererilor de finantare: 30.06.2022.

Înscrierile se realizează în platforma electronica granturi.imm.gov.ro


 

Dacă doriți o echipă de consultanță onești care vă vor spune nu doar beneficiile ci și riscurile cu care vă veți confrunta, apelați cu încredere la echipa InovExpert Bacău!

Scopul nostru este să câștigăm proiecte care să vă ajute în mod real, nu să vă creeze probleme la implementare!

 

 

Apeleaza 0742.504.708 sau transmite un email la adresa secretariat@inov-expert.com.

Notă: prima întâlnire este gratuită și nu presupune nici o obligație contractuală pentru dvs.

Pentru Consultanta prealabila GRATUITA in accesarea Ajutorului de stat necesar pentru firma ta, conteaza pe suportul profesionist si prietenos al intregii echipe InovExpert Bacau, APASA UN CLICK AICI  si completeaza Formularul de inscriere, sau ne poti contacta direct la tel 0742.504.708,  email  secretariat@inov-expert.com sau la sediul nostru din Mun. BACAU, str. Pictor Theodor Aman, nr. 94 C (cladirea SIF Moldova), et.3, b.10

 

De ce sa alegi sa colaborezi cu un consultant InovExpert:

 • Tarife accesibile
 • Efort minim din partea antreprenorului
 • Încredere că primiți toate informațiile necesare
 • Asistență continuă din partea unui consultant
 • Mentoring și coaching pentru tineri antreprenori

Contact:

Sediu:      Mun Bacău, Str Pictor Aman nr 94C, et.3, b.10

Tel:           0742.504.708

Tel/fax: 0334.101.191

Email:   secretariat@inov-expert.com

Ne puteți urmari si pe Facebook

Designed & Developed by ThemeXpert