+00 40 334 101 191 secretariat@inov-expert.com

Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, 2019

conform Regulamentul EU 2016/679

Începând cu 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și este aplicabil tuturor agentilor economici, organizațiilor, instituțiilor și autorităților care prelucrează date cu caracter personal.

 

După această dată, toate organizațiile trebuie să aplice noile reguli si proceduri referitoare la protecția datelor personale.

Sanctiuni:

Pentru nerespectarea prevederilor GDPR au fost introduse sancțiuni drastice: până la 2 % din cifra globală de afaceri din anul anterior sau  până la sau 4% din cifra globală de afaceri din anul anterior.

 

Date cu caracter personal

Prin date cu caracter personal se înţeleg acele informaţii care pot fi puse direct sau indirect în legătură cu o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi cu titlu de exemplu numele, prenumele, cod numeric personal, adresa, telefon, imaginea etc.

Ex de utilizare a datelor cu caracter personal in cadrul UAT: la compartimentele Contabilitate, Taxe si Impozite, Resurse Umane, Politie Locala, Urbanism, Asistenta Sociala etc

Ex de utilizare a datelor cu caracter personal in cadrul unităților de învâțământ: la compartimentele Contabilitate, Resurse Umane, date elevi, date profesori et

Ex de utilizare a datelor cu caracter personal in cadrul firmelor: la compartimentele Contabilitate, Resurse Umane, Comercial (date clienți pers. fizice, date colaboratori/furnizori pers. fizice) etc

Ex de utilizare a datelor cu caracter personal in cadrul spitalelor: la compartimentele Contabilitate, Resurse Umane, date pacienți, date cadre medicale etc

 

Obligatii

Operatorii care prelucrează date cu caracter personal au obligația desemnării unui responsabil cu protecția datelor ( fie un angajat care trebuie să dețină  cunoștințe de specialitate în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor, fie contract cu un expert extern).

Nota: REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECTIA DATELOR (GDPR) nu impune nicio forma de autorizare ori certificare pentru personalul care va ocupa in viitor functia de Responsabil cu protecția datelor (Ofiter Protectie Date cu Caracter Personal – DPO), dar mentioneaza obligatia persoanelor care doresc sa activeze ca DPO sa urmeze cursuri de specialitate.

Academia InovExpert Bacău organizează CURSUL

RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR (DPO)

 •                               14 martie 2019, Bacau
 •                                 21  martie 2019, Iasi
 •                                04 aprilie 2019, Botosani
 •                                10 aprilie 2019, Piatra Neamt
 •                                11 aprilie 2019, Brăila

Curs practic, focalizat pe exercitii si studii de caz adaptate la specificul activitatii participantilor.

După intrarea în vigoare a Regulamentului GDPR este important să se realizeze toate procedurile necesare respectării prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal


Cine poate participa la programul de instruire și îndeplini funcția de Responsabil cu protecția datelor:

 • Jurist, responsabil IT, contabil
 • Alt angajat cu studii superioare care are acces și responsabilități în cadrul organizației de a colecta, utiliza, prelucra, stoca, transmite, monitoriza date cu caracter personal

Atribuțiile Responsabilului cu protecția datelor:

 • de a informa şi consilia operatorul, sau persoana împuternicită de operator, precum şi angajaţii care se ocupă de prelucrările de date;
 • de a monitoriza respectarea Regulamentului, a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor;
 • de a consilia operatorul în ceea ce priveşte realizarea unei analize de impact asupra protecţiei datelor şi de a monitoriza executarea acesteia;
 • de a coopera cu Autoritatea de Supraveghere și de a reprezenta punctul de contact cu aceasta;
 • de a ține seama în mod corespunzător de riscul asociat operațiunilor de prelucrare, la îndeplinirea sarcinilor sale.

Agenda curs

9.30 – 10.00 Înregistrare participanți

10.00 – 11.30 Curs: Prezentare legislație națională / UE, Jurisprudență. Studii de caz. Dezbateri

11.30 – 11.45. Pauză de cafea

11.45 – 13.00  Datele cu caracter personal. Informații clasificate. Informații confindențiale.

Obligațiile organizațiilor privind protecția datelor cu caracter personal. Studii de caz

13.00 – 13.45  Business lunch

13.45 – 15.00 Curs: Acțiuni, măsuri ce trebuie întreprinse  în vederea conformării la prevederile Regulamentului(UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date Prezentare, dezbateri, studii de caz

15.00 – 15.15. Pauză de cafea

15.15 – 16.30  Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal. Rolul său în organizație. Atribuții. Responsabilități. Activități. Fluxul activităților. Proceduri de lucru pentru protecția datelor cu caracter personal. Studii de caz (procedura consimtamantului, proceduri HR s.a)

16.30 – 17.00 Dezbateri. Întrebări și răspunsuri. Înmânare certificate de participare.

Locatie: va fi comunicată ulterior

Taxa de participare    

 Include: mapa participant, suport de curs în format electronic și tipărit, certificat de participare emis de Academia InovExpert, coffee break și business lunch.

Materiale: Participanții primesc în format electronic legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal, modele de proceduri, modele de formulare, Ghidul Responsabilului cu Protecția datelor cu caracter personal, Registrul Datelor cu Caracter personal.

Cursul este preponderent practic, axat pe studii de caz si exercitii adaptate la domeniul de activitate al participantilor.

 

Înscrieriprin completarea formularului de înscriere solicitat de la organizatori.

Contact:

Tel/Fax:   0334.101.191

Mobil        0742.504.708

Email:       secretariat@inov-expert.com

Testimoniale participanti:

”Multumesc mult! A fost interesant, am aflat o multime de lucruri noi!”

”Mi-a usurat fantastic toata munca! Acum nu mai pare atat de dificil!”

”Va multumesc mult pentru tot! A fost binevenit acest curs!”

 

Tag: curs DPO Bacau, Iași, Regulament GDPR, responsabil cu protecția datelor cu caracter personal Bacau, Iași,curs Botosani GDPR, curs DPO Botosani, cursuri Braila, curs DPO Piatra Neamt, curs GDPR Neamt

Designed & Developed by ThemeXpert