+00 40 334 101 191 secretariat@inov-expert.com

4.1.1 Investiții în activitați productive (fosta Măsură 3 – 2020)

Ministerul Economiei anunță că lansează o nouă linie de finanțare pentru susținerea IMM-urilor privind investițiile în activități productive,  în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din facilitatea de Finanțare REACT-EU în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-9, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată acelor IMM-uri care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților.

Valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la cursul Inforeuro din luna septembrie 2021.

Beneficiarii eligibili trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 1. Solicitantul nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activitățile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
 2. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională (se verifică pe baza cazierului judiciar, în etapa de contractare a proiectului);
 3. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecăți de tip judecată pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 4. Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței sau a Comisiei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;
 5. Solicitantul nu este întreprindere în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
 6. Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități.

Activitatile elibigile ce pot beneficia de ajutor:

 • Construirea/achiziția/extinderea spațiilor de producție/servicii – maxim 50% din valoarea proiectului;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale.

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale.

Consulta acum domeniile de activitate eligibile!

Cheltuielile eligibile și conditiile acestora:

Vezi aici cheltuielile eligibile!

Modul de finantare a proiectelor

Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive este de:
 • 95% pentru micro-întreprinderi;
 • 90% pentru întreprinderi mici;
 • 85% pentru întreprinderi mijlocii.

Punctajul se acordă în funcție de:

Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnica si financiara si punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte sunt urmatoarele:


       a. Scaderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 fata de 31.12.2019 = 40 puncte:

 • ≥30% – 40 puncte;
 • ≥25 < 30% – 35 puncte
 • ≥20 < 25% – 30 puncte;
 • ≥15 < 20% – 25 puncte;
 • ≥10 < 15% – 20 puncte;
 • ≥5 < 10%  – 15 puncte;
 • <5%  – 0 puncte (proiect respins).

  b. Investitie de minim 20% din valoarea proiectului în conformitate cu prevederile Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea conditiilor in care o activitate economica se califica, ca contribuind in mod substantial la atenuarea schimbarilor climatice sau adaptarea la schimbarile climatice si pentru a stabili daca acea activitate economica nu cauzeaza nici un prejudiciu semnificativ oricaruia dintre celelalte obiective de mediu = 40 puncte:

 • ≥90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu – 40 puncte
 • ≥80 < 90% – 35 puncte;
 • ≥70 < 80% – 30 puncte;
 • ≥60 < 70% – 25 puncte;
 • ≥50 < 60% – 20 puncte;
 • ≥40 < 50% – 15 puncte;
 • ≥30 < 40% – 10 puncte;
 • ≥20 < 30% – 5 puncte;
 • <20% – 0 puncte (proiect respins).

  c. Investitia este realizata pe codul CAEN aferent soldului negativ al balantei comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decat exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica (INS) = 5 puncte:

 • Sold negativ – 5 puncte;
 • Sold pozitiv – 0 puncte.

  d. Proiectul propune un produs/proces inovativ = 5 puncte:

 • DA – 5 puncte;
 • NU – 0 puncte.

  e. Cresterea productivitatii muncii în anul 3 de sustenabilitate – cifra de afaceri împărțită la numarul de angajați (anul de referinta este 2019, iar numarul de angajati in anul 3 de sustenabilitate trebuie sa fie cel putin egal ca cel din anul 2019) = 10 puncte:

 • ≥15% – 10 puncte;
 • ≥10% < 15% – 5 puncte;
 • <10%  0 puncte.

Notă! Criteriul e):

 • Anul 3 de sustenabilitate reprezintă anul financiar în care se finalizează perioada de sustenabilitate.
 • În cazul în care, conform Cererii de finanțare, în anul 3 de sustenabilitate numărul de angajați este mai mic decât cel din anul 2019, proiectul va fi respins.

!!! Acordarea finanțării se va face în ordinea depunerii proiectelor pentru acele proiectele care întrunesc un punctaj de minim 70 de puncte și nu au obținut ”0” puncte la criteriile a) și b) din grila de evaluare tehnică și financiară, până la epuizarea bugetului prevăzut în prezentul ghid.

InovExpert Bacau ofera consultanta de specialitate pentru scriere si implementare proiecte pentru Investiții în activități productive

Serviciile noastre includ:

 • consilierea și informarea clientului cu privire la: cheltuieli eligibile, activități proiect, procedură de implementare, riscuri la implementarea unui proiect
 • consilierea clientului și asistență la selectarea echipamentelor / elementelor de investiție, pentru a se încadra în categoriile de cheltuieli eligibile
 • realizarea cererii de finanțare și a bugetului proiectului, în conformitate cu cerințele clientului și cu procedura finanțatorului
 • depunerea cererii de finanțare la sesiunea de depuneri
 • asistență și răspuns la clarificări solicitate de finanțator
 • asistență oferită clientului în etapa de contractare, respectiv pregătirea documentației pentru semnarea contractului de finanțare
 • asistența și consiliere pe perioada implementării proiectului: realizare modele de documente, realizare raport de progres, realizare și depunere cereri de plată / cereri de rambursare, asistență la realizarea procedurilor de achiziție, menținerea relației cu auditorul financiar al proiectului ș.a.

Daca doriti o echipa de consultanti onesti care va vor spune nu doar beneficiile ci si riscurile cu care va veti confrunta, apelati cu incredere la echipa InovExpert Bacau!

De ce sa alegi sa colaborezi cu un consultant InovExpert:

 • Tarife accesibile
 • Efort minim din partea antreprenorului
 • Încredere că primiți toate informațiile necesare
 • Asistență continuă din partea unui consultant
 • Mentoring și coaching pentru tineri antreprenori

Stabileste acum o intalnire!

Apeleaza 0742.504.708 sau transmite un email la adresa secretariat@inov-expert.com.

 

Designed & Developed by ThemeXpert